Hem / Tjänster / Skolstädning Stockholm
Cleaning and disinfection school class to prevent COVID-19.M

Professionell Skolstädning i Stockholm

Städnivå har stor vana vid skolstädning och vi åtar oss uppdrag över hela Stockholm med omnejd. Vi vänder oss till förskolor, fritidsskolor och vanliga skolor.

Inför nytt uppdrag besöker vi skolan, varefter vi gemensamt gör en städplan för regelbunden städning.
Vi sklijer mellan Standard och Premium. Dessa kan kombineras genom att Standard vid vissa tillfällen ersätts av den mer omfattande
Premium, som bla innehåller fönsterputs.

DETTA INGÅR I EN SKOLSTÄDNING I STOCKHOLM :
Klassrum :
Toaletter :

Tänk på att ställa upp stolar på borden efter varje avslutad skoldag.

Lärarrum :

Vi dammtorkar, sopar – och våttorkar – golven, putsar glas, torkar dörrarna samt tömmer papperskorgar en gång i veckan. Bord och fria ytor torkas av.

Personalrum :

Dagligen sopar vi och våttorkar golven, tömmer papperskorgar samt rengör diskbänken. Eventuell kaffemaskin torkar vi av en gång i veckan.

Korridorer :

Varje dag tömmer vi papperskorgar, sopar och våttorkar golven, torkar av fläckar från väggarna samt torkar av bord och soffor. Damm avlägsnas en gång i veckan.

Omklädningsrum/dusch :

Varje dag sopar vi och våttorkar golven, rengör handfat och kranar samt tömmer papperskorgar. Vid behov rengörs speglar och damm avlägsnas en gång per vecka.

EKONOMI :
Cleaning and disinfection school class to prevent COVID-19.M
FÖRSÄKRAN. NÖJD KUND-GARANTI

Vi är ansvarsförsäkrade hos Svedea; något som innebär en extra trygghet för dig som kund.
Oaktsamhet från vår sida ersätts direkt.
Hos Städnivå gäller alltid tre dagars garanti och inom dessa tre dagar skall också eventuella klagomål och reklamationer lämnas in för att beaktas.
Detta och mycket annat framgår av fliken ”Om oss ” och Allmänna Villkor, som lämnas separat.

Kontakta oss